Уважаеми граждани на Община Брегово, В изпълнение на Закона за регионалното развитие, Закона за устройство на територията и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. При изработване на ОУП на община Брегово ще се вземат под внимание регионалните фактори като дадености […]

Вижте още »

Уважаеми съграждани, Уважаеми служители в общинска администрация Брегово, 12 октомври е Денят на българската община. Датата се свързва с публикуването през 1882 година в Държавен вестник на Закона за общините и градското управление – първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници. Тази година за първи път на 12 […]

Вижте още »

Мотиви към Проект на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово.           На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредбата за определяне размера на местните данъци на […]

Вижте още »

Община Брегово уведомява, всички физически и юридически лица, че има намерение да промени начина на трайно ползване на имоти в землището на с. Ракитница, общ.Брегово. Община Брегово разполага с над 8 000 дка. пасища, мери и ливади – публична общинска собственост. Част от тях описани подробно имоти от години се обработват като ниви  и не […]

Вижте още »

Днес, г-н Илиян Бърсанов – Кмет на Община Брегово проведе консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии във връзка с провеждането на изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14 ноември 2021 г. В консултациите участваха представители на всички парламентарно представени партии в 46-то Народно Събрание. След обсъждане на предложенията и конструктивния […]

Вижте още »

В изпълнение на Решение №04, взето с Протокол № 02 от 29.01.2021г., Общински съвет – Брегово открива процедура за подбор на кандидати и определяне на 3бр. съдебен заседател с мандат 2021 г. – 2025 г. за  Районен съд – Видин  при следните правила за нейното провеждане: Изисквания към кандидатите за съдебни заседатели: За съдебен заседател може […]

Вижте още »