гр. Брегово

Името на град Брегово идва от „брег“. Градът се намира на 6 километра от устието на вливащата се в река Дунав река Тимок.
Първото упоменаване на града е от 1560 година, когато фигурира в османски регистър. Разположен в най-северозападната част на България и както обичат да казват местните „от тук започва България“.
Градът е административен център на община Брегово, област Видин. Намира се на 29 километра от град Видин, на границата с Република Сърбия. През него преминава най-краткият път от Северна България за Централна Европа благодарение на пуснатото в експлоатация ГКПП Брегово (1978 г.). Населението се състои от т.нар. власи, за произхода на които все още се спори. В миналото селото се е състояло от 2 български и една влашка махала, като после българските махали са били претопени. Населението говори български и влашки език. Влашкият е разпространен и на другия бряг на Тимок – в Сърбия, където ползват и двата – влашки и сръбски езици, в ежедневното общуване. Близостта на обичаите, лекотата на общуването и винопроизводството на двата бряга на Тимок при устието му благоприятстват за развитието на съседски взаимоотношения.